Poniedziałek, 1 maja 2017 Imieniny: Józefa, Jeremiego, Lubomira
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start transport publiczny zezwolenia
zezwolenia na wykonywanie przewozów Drukuj Email
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 07:27

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym rozdz. 3 art. 18 przewozy regularne osób wymagają zezwolenia odpowiedniego organu. Na terenie Olsztyna właściwym organem, wydającym zezwolenia z ramienia Prezydenta Miasta Olsztyna jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

 

Wnioski o zezwolenie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych można składać w siedzibie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (dane teleadresowe w zakładce kontakt) .


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.  z późn. zm.).

 

Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Olsztyna oraz wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn określa Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XVII/207/15:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2016/403

 

Aktualny wykaz przystanków określa  

Uchwała nr XXVII/377/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1083

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie przeprowadził negocjacje z zarządzającym dworcem autobusowym w Olsztynie. W wyniku negocjacji zostały ustalone następujące stawki opłat POBIERZ

 

Wzory umów dotyczące uzgodnienia zasad korzystania z przystanków w zależności od numerów przystanków oraz okresu rozliczeniowego:

 • miesięcznie przystanki Dworzec Główny: 07 + 09 + inne - POBIERZ
 • miesięcznie przystanki Dworzec Główny: 07 + 09 - POBIERZ
 • miesięcznie przystanki Dworzec Główny: 07 + 08 + 09 + 10 + inne - POBIERZ
 • miesięcznie przystanki Dworzec Główny: 07 + 08 + 09 + 10  - POBIERZ
 • miesięcznie przystanki Dworzec Główny: 08 + 10 + inne  - POBIERZ
 • miesięcznie przystanki Dworzec Główny: 08 + 10 - POBIERZ
 • miesięcznie przystanki inne - POBIERZ
 • rocznie przystanki inne - POBIERZ
 • rocznie przystanki Dworzec Główny: 08 + 10 + inne - POBIERZ

 

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych dla których organem zarządzającym jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

POBIERZ

 

Wzór umowy dotyczącej ustalenia wysokości ponoszonych kosztów zamieszczania przez ZDZiT w Olsztynie rozkładów jazdy.

POBIERZ

 

Zasady kontroli realizacji przez przewoźników zapisów umów na korzystanie z przystanków odbywa się poprzez:

 • bieżącą obserwację na przystanku lub
 • bieżącą obserwację przy użyciu kamer monitoringu ITS.

 

Ponadto Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, informuje, że czas wykorzystywany w zapisach systemu monitoringu wizyjnego jest synchronizowany z serwerem Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - ntp.task.gda.pl, który z kolei jest synchronizowany do serwera vega.cbk.poznan.pl w Centrum Badań Kosmicznych w Poznaniu, mającego bezpośredni dostęp do źródła czasu (wzorzec cezowy).

Poprawiony: poniedziałek, 13 marca 2017 12:40