Niedziela, 23 lipca 2017 Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start transport publiczny taryfa & bilety strefy taryfowe
Jaki bilet skasować? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 grudnia 2011 09:40

 

Podczas podróży komunikacją miejską pomiędzy Olsztynem a gminami: Dywity, Purda i Barczewo ulgi nie są jednolite. Każda gmina samodzielnie ustala ulgi na swoim terenie. Poniżej odpłatności za przejazdy na przykładzie biletów jednorazowych jednoliniowych (wg taryfy obowiązującej od 1.11.2015 r.)
Grupa pasażerówKategoria ulgiBilet
OlsztynOlsztyn
<->
Gmina Dywity
Olsztyn
<->
Gmina Purda
Olsztyn
<->
Gmina Barczewo
(Wójtowo)

 

Poseł, senator

 

U5bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie

 

Radny RM Olsztyna

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Honorowy Obywatel Olsztyna

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Przewodniczący oraz skarbnik  Rady Osiedla

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

 Inwalida wojenny lub wojskowy

 

U5bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie

 

Osoba represjonowana na prawach inwalidy wojennego

 

U5bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie

 

Niezdolny do samodzielnej egzystencji ZUS

 

U4bezpłatnie1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Niepełnosprawny ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Inwalida I grupy

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Niewidomy, niedowidzący

 

U5bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie

 

Uczeń szkoły podstawowej

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Uczeń gimnazjum

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej do dnia 24 urodzin

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Dziecko niepełnosprawne oraz młodzież niepełnosprawna do dnia 24-tych urodzin

 

U5bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie

 

Inwalida narządu ruchu

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00zł*3,00 zł*

 

Dziecko do dnia 4-tych urodzin

 

U5bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie

 

Osoba, która ukończyła 70 lat

 

U4bezpłatnie1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Zasłużony HDK I stopnia

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Strażnicy Miejscy, Policjanci (tylko umundurowani)

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Pracownicy MPK

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Członek rodziny pracownika MPK/dorosły

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Członek rodziny pracownika MPK/dziecko

 

U4bezpłatnie1,50 zł **1,50 zł **1,50zł **

 

Opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego, niewidomego, dzie- cka niepełnosprawnego

 

U5bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie

 

Opiekun osób niepełnospraw- nych nie nie ujętych w wierszu powyżej 

 

U3bezpłatnie3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Kombatant

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Dziecko 4 do 7 lat

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50zł **

 

Student polskiej uczelni

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Doktorant

 

U21,50 zł **3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Uczeń szkoły zagranicznej

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Student uczelni zagranicznej

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Emeryt

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Osoba całkowicie/częściowo niezdolna do pracy

 

U11,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **1,50 zł **

 

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (za wyjąt- kiem inwalidów narządu ruchu lub wzroku)

 

U21,50 zł **3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Członkowie dużych rodzin (tylko mieszkańcy Olsztyna)

 

U21,50 zł **3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Osoby pobierające zasiłek stały lub czasowy z MOPS w Olsztynie

 

U21,50 zł **3,00 zł*3,00 zł*3,00 zł*

 

Osoba nie posiadająca ulg

 

N3,00 zł*3,00zł*3,00 zł*3,00 zł*

*    lub 3,60 zł (bilet 45-minutowy) lub 4,80 zł (bilety 90-minutowy) lub 29 zł (bilet 10-przejazdowy) lub

     10 zł (bilet 24- godzinny) lub 20 zł (bilet 3-dobowy) lub 80 zł (bilet sieciowy inienny) lub 130 zł (bi-

      let sieciowy na okaziciela)

** lub 1,80 zł (bilet 45-minutowy) lub 2,40 zł (bilet 90-minutowy) lub 14,50 zł (bilet 10-przejazdowy) lub 5       zł (bilet 24-godzinny) lub 10 zł (bilet 3-dobowy) lub 40 zł (bilet sieciowy imienny) lub 65 zł (bilet siecio-

     wy na okaziciela)

 

Pasażer poruszjący się autobusem obsługującym gminę Dywity, Purda lub Barczewo, zamierzjący wyjechać poza granice administracyjne Olsztyna, zobowiązany jest posiadać bilet o nominale obowiązującym na terenie tych gmin. Przykłady:
1) osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, posiadając w Olsztynie prawo do przejazdów bezpatnych,  jadąca linią do Dywit winna skasować bilet o nominale 1,50 zł,
2) inwalida narządu ruchu, posiadający w Olsztynie prawo do przejazdów bezpłatnych, jadąc do Szczęsnego winien skasować bilet o nominale 3,00 zł,
3) osoba, która ukończyła 70 lat jadąc do Dywit winna skasować bilet o nominale 1,50 zł,
4) itd.
Dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów wskazane zostały w:
                     - Uchwale Nr XII/151/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26.08.2015 r.,
                     - Uchwale Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26.10.2011 (z późniejszymi zmianami).

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 lipca 2017 10:06