wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 73

 

Termin załatwienia: 60dni od daty złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Zarząd Dróg,  Zieleni i Transportu w Olsztynie

ul. Knosały 3/5b

10-015 Olsztyn

Wydział Przewozów

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 3

Telefon kontaktowy: (89) 544 31 73

Sposób załatwienia: Decyzja administracyjna /zezwolenie

Miejsce odbioru

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

ul. Knosały 3/5b

10-015  Olsztyn

pokój nr 109

 

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w km i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
  • kserokopie licencji / zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wszystkie dokument powinny być podpisane przez wnioskodawcę, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji: do 60 dni

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia i wypisów do zezwolenia – w zależności od okresu ważności zezwolenia - zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie - 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2016 ze zm.)“ i „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy“ (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 202)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.)