zezwolenia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 73

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym rozdz. 3 art. 18 przewozy regularne osób wymagają zezwolenia odpowiedniego organu. Na terenie Olsztyna właściwym organem, wydającym zezwolenia z ramienia Prezydenta Miasta Olsztyna jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

 

Wnioski o zezwolenie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych można składać w siedzibie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (dane teleadresowe w zakładce kontakt) .

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2140)

 

Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 75

Aktualny wykaz przystanków określa Uchwała nr XXIV/417/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2020/3659/akt.pdf

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Olsztyna oraz wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn określa Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XVII/207/15:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2020/1587/akt.pdf

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie przeprowadził negocjacje z zarządzającym dworcem autobusowym w Olsztynie. W wyniku negocjacji zostały ustalone następujące stawki opłat - POBIERZ

 

Wzory umów dotyczące uzgodnienia zasad korzystania z przystanków w zależności od okresu rozliczeniowego:

 

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych dla których organem zarządzającym jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

POBIERZ

 

Wzór umowy dotyczącej ustalenia wysokości ponoszonych kosztów zamieszczania rozkładów jazdy na przystankach przez ZDZiT w Olsztynie.

POBIERZ

 

Kontrola realizacji przez przewoźników postanowień umów na korzystanie z przystanków odbywa się poprzez:

  • bieżącą obserwację na przystanku lub
  • bieżącą obserwację przy użyciu kamer monitoringu ITS.

Ponadto Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, informuje, że czas wykorzystywany w zapisach systemu monitoringu wizyjnego jest synchronizowany z serwerem Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - ntp.task.gda.pl, który z kolei jest synchronizowany do serwera vega.cbk.poznan.pl w Centrum Badań Kosmicznych w Poznaniu, mającego bezpośredni dostęp do źródła czasu (wzorzec cezowy).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że do odwołania nie zawiera nowych umów na korzystanie z przystanków zlokalizowanych w rejonie Dworca Głównego. Powyższe założenia wynikają z planowanej w najbliższym czasie reorganizacji korzystania z przystanków w rejonie Dworca Głównego, która może skutkować zmniejszeniem ich przepustowości.