ulgi i przywileje na terenie gmin Dywity, Purda, Stawiguda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 42

Wykaz zwolnień i ulg w przejazdach komunikacji miejskiej organizowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu, na terenie gmin: Dywity, Purda i Stawiguda

 

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

Posłowie

legitymacja poselska (wzór M.P. z 2007 r., Nr 70, poz. 759)

Senatorowie

legitymacja senatorska (wzór M.P. z 2005 r. Nr 54, poz. 739)

Inwalidzi wojenni

książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

Inwalidzi wojskowi

książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653) – uprawnienie dotyczy inwalidztwa związanego z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu całkowicie niezdolnemu do pracy i do samodzielnej egzystencji

dokument inwalidy wojennego lub wojskowego

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia

Jeden z następujących dokumentów:

  • legitymacja szkolna lub przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm., Dz. U. 2010 r., Nr 97, poz. 624)               
  • ważne orzeczenie albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 66,poz.  604).    
  • imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniające do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki (lub odwrotnie), która wystawiła zaświadczenie, w godzinach jej otwarcia określonych w zaświadczeniu.

Opiekun dziecka z niepełnosprawnością

  • w przypadku przejazdu z dzieckiem dokument dziecka niepełnosprawnego,
  • w przypadku przejazdu bez dziecka: imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniające do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki

Osoby niewidome lub niedowidzące

Jeden z następujących dokumentów:

  • dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy                                                                                        
  • dokument stwierdzający umiarkowany stopień niepełnosprawności  (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60 lub orzeczenie)                       
  • dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy                                                           
  • legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
  • dokument wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153

Przewodnik (w wieku powyżej 13 lat) osoby niewidomej lub niedowidzącej towarzyszący w podróży

dokument osoby niepełnosprawnej

Dzieci w wieku do lat 4 włącznie (również z wózkiem dziecięcym)

dokument stwierdzający wiek dziecka

 

Przejazdy ulgowe

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

Kombatanci

legitymacja kombatancka

Studenci

Jeden z dokumentów:

legitymacja studencka (wzór Dz. U. z 2006 r. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.)                                                          

legitymacja słuchacza kolegium (wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 910)

Studenci zagranicznych
wyższych uczelni

międzynarodowa legitymacja studencka ISIC

Dzieci od 4 do 7 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do 24 roku życia

legitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm., Dz. U. 2010 r., Nr 97, poz. 624)

Uczniowie szkół zagranicznych do 24 roku życia

międzynarodowa legitymacja szkolna ISIC

Emeryci

Jeden z dokumentów:

legitymacja emeryta (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 239, poz.2404 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 27, poz. 241, wzór Dz. U. z 2006 r. Nr 173, poz. 1240 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 618 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.)                                                                                               

decyzja w sprawach świadczeń emerytalnych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RP

Osoby niepełnosprawne
nie wymienione w wykazie
uprawnionych do przejazdów
bezpłatnych

Jeden z dokumentów:

legitymacja rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.)                                                                                               

decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP stanowiąca podstawę do wydania legitymacji rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.)