pytania i odpowiedzi

jeśli uważasz, że czegoś tu brakuje napisz do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego pasażer obowiązany jest uiścić opłatę za przejazd i opłatę dodatkową.

Opłatę dodatkową pobiera się w przypadku:

 • braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu),
 • braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
 • braku imiennej Olsztyńskie Karty Miejskiej,
 • zabrania ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
 • spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

Za bilet ważny uważa się:

 1. bilet jednorazowy – skasowany zgodnie z cennikiem, niezwłocznie po wejściu do pojazdu,
 2. bilet wieloprzejazdowy (10 przejazdów) na okaziciela – skasowany odcinek niezwłocznie po wejściu do pojazdu,
 3. bilet okresowy jednokrotnego kasowania (wieloprzejazdowy) skasowany na okaziciela zgodny z cennikiem i okresem ważności niezwłocznie po wejściu do pojazdu, z tym, że:
  • bilet dobowy jest ważny przez 24 godziny od momentu jego skasowania,
  • bilet 3-dobowy jest ważny przez 3 doby od momentu jego skasowania,
  • dla pozostałych biletów okresowych wieloprzejazdowych - data skasowania jest pierwszym dniem ważności,
 4. bilet miesięczny i 30 - dniowy zgodny z cennikiem i okresem ważności.

 

By podróż autobusem nie zakończyła się mandatem trzeba przestrzegać następujących zasad:

 1. Pasażer powinien posiadać ważny bilet podczas przejazdu.
 2. Bilet jednorazowy powinien zostać skasowany niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
 3. Pasażer nie powinien zajmować miejsca siedzącego przed skasowaniem biletu.
 4. Pasażerowi nie wolno posługiwać się biletem otrzymanym od innego pasażera. W takim przypadku:
  • na pasażera, który przekazał bilet kontroler nakłada opłatę dodatkową za brak biletu,
  • pasażer, który posługuje się biletem innego pasażera, otrzymuje karę za bilet nieważny.
 5. Jeżeli korzystasz z ulgi, powinieneś posiadać przy sobie dokument do niej uprawniający.
 6. Nie zabieraj do autobusu rzeczy, które są wyłączone z przewozu.

Stajesz się nim po wejściu do autobusu z ważnym biletem okresowym albo po skasowaniu biletu jednorazowego lub odcinka biletu 10 – przejazdowego.

PAMIĘTAJ !!!  Ważny bilet jest jednocześnie Twoją polisą ubezpieczeniową. Powinieneś go posiadać od momentu wejścia do autobusu do momentu znalezienia się na zewnątrz.

Aglomeracja olsztyńska podzielona jest na dwie strefy taryfowe:

 • Strefa A – obejmuje Miasto Olsztyn
 • Strefa B – obejmuje następujące gminy: Dywity, Purda, Stawiguda

Granica strefy dla gminy Dywity:

 • ostatni przystanek w Olsztynie: Jagiellońska – Ogrody

Granica strefy dla gminy Stawiguda:

 • ostatni przystanek w Olsztynie: Osiedle Zacisze

Na linii 129 obowiązuje taryfa określona w uchwałach Rady Miasta Olsztyna:

Nr XLII/799/17 z dnia 29.11.2017 r. z póź zm. oraz Nr XLII/798/17 z 29.11.2017 r. z póź. zm.

Granica strefy dla gminy Purda:

 • ostatni przystanek w Olsztynie: Graniczna