do kogo można składać reklamacje od opłat dodatkowych?

Od 01.11.2019 r. kontrolę biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Olsztynie prowadzi  Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu, ul. Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn. Wobec powyższego wszelkie odwołania od opłat dodatkowych prosimy składać do Biura Obsługi Klienta w Olsztynie ul. Knosały 3/5 B. Biuro czynne: od poniedziałku do piątki w godz. 7.00-15.00. Ponadto brakujący podczas kontroli biletów dokument uprawniający do ulgi lub brakującą OKM, należy okazać w Biurze przy ul. Dąbrowszczaków 33 w Olsztynie, Biuro czynne: od poniedziałku do piątki                     w godz. 7.00-15.00. Telefon 89 534-04-94.

Od dnia 01.11.2019 r. wpłaty z tytułu opłat dodatkowych należy wpłacać na konto ZDZiT numer            24 1020 3541 0000 5702 0325 3465 ze wskazaniem czego wpłata dotyczy.