w jakich sytuacjach można składać reklamacje od opłaty dodatkowej?

Opłata dodatkowa może zostać zwrócona lub umorzona.

Skorzystać z tego prawa mogą pasażerowie: 

  • którzy w trakcie kontroli nie posiadali dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
  • którzy posiadają bilet okresowy imienny, ale w czasie kontroli nie mieli go przy sobie.  Opłata zostanie cofnięta jeśli pasażer pokaże (w terminie 7 dni od dnia przewozu) w siedzibie jednostki kontrolującej,  właściwy dokument potwierdzający uprawnienia lub właściwy bilet okresowy zakupiony przed dniem kontroli.