Biuletyn Informacji Publicznej ZDZiT

jakie są konsekwencje w przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi?

W przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego pasażer obowiązany jest uiścić opłatę za przejazd i opłatę dodatkową.

Opłatę dodatkową pobiera się w przypadku:

  • braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu),
  • braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
  • braku imiennej Olsztyńskie Karty Miejskiej,
  • zabrania ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
  • spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.