strefy biletowe

Aglomeracja olsztyńska podzielona jest na dwie strefy taryfowe:

  • Strefa A – obejmuje Miasto Olsztyn
  • Strefa B – obejmuje następujące gminy: Dywity, Purda, Stawiguda

Granica strefy dla gminy Dywity:

  • ostatni przystanek w Olsztynie: Jagiellońska – Ogrody

Granica strefy dla gminy Stawiguda:

  • ostatni przystanek w Olsztynie: Osiedle Zacisze

Na linii 129 obowiązuje taryfa określona w uchwałach Rady Miasta Olsztyna:

Nr XLII/799/17 z dnia 29.11.2017 r. z póź zm. oraz Nr XLII/798/17 z 29.11.2017 r. z póź. zm.

Granica strefy dla gminy Purda:

  • ostatni przystanek w Olsztynie: Graniczna