Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania ulgi 100 % dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych ?

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania ulgi 100 % dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych?

Ulga zapisywana jest na Olsztyńskiej Karcie Miejskiej na podstawie:

  1. ważnej legitymacji szkolnej, kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Olsztynie lub
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Olsztynie potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub
  3. Urzędowego Potwierdzenia Odbioru z Urzędu Skarbowego w Olsztynie wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w przypadku składania PIT drogą elektroniczną),

- za poprzedni rok kalendarzowy, złożone przez rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych dziecka.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie OKM na której będzie zapisany bezpłatny bilet.

Gdzie udać się z dokumentami ?

- z dokumentami należy udać się do Punktów Obsługi Klienta ZDZiT celem ich okazania przy odbiorze nowej OKM lub aktualizowaniu już posiadanej karty.

Mam dziecko powyżej 4 lat, czy koniecznie muszę wyrobić OKM ?

- Tak, posiadanie OKM jest warunkiem skorzystania z ulgi na której będzie zapisany bezpłatny bilet.

Na jaki okres przyznawana jest ulga ?

Ulga przyznawana jest zgodnie z wpisem na legitymacji szkolnej wydanej przez SP w Olsztynie. W przypadku dzieci nieuczących się, ulga jest wpisywana do 30 września.