co potrzeba do wyrobienia imiennego biletu miesięcznego?

Do wyrobienia imiennego biletu miesięcznego ZDZIT potrzeba:

  • złożyć zdjęcie legitymacyjne,
  • złożyć wypełniony wniosek o wydanie OKM
  • okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku biletu ulgowego ważny dokument uprawniający do ulgi,