co jeśli nie mam biletu?

Nie ma co ryzykować.

Gdy kontrolerzy Cię złapią, nałożą karę w wysokości 300 złotych. Jeśli uważasz, że kontrolerzy postąpili niesłusznie, zawsze masz 7 dni na zgłoszenie skargi lub odwołania. Możesz to zrobić w firmie kontrolerskiej, a jeśli uznasz, że decyzja jest niezadowalająca, możesz się zgłosić do nas. Siedziba ZDZiT znajduje się przy ul. Knosaly 3 /5B.