gdzie kupić bilety?

Bilety można nabyć w:

  • Punktach Obsługi Klienta ZDZiT (każdy rodzaj biletu),
  • stacjonarnych automatach biletowych (każdy rodzaj biletu),
  • automatach w pojazdach (tylko bilety wymagające kasowania),
  • Internecie (każdy rodzaj biletu (za wyjątkiem biletów na okaziciela).