plan transportowy

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/509/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r.:

Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2027”.

Treść Planu dostępna jest tutaj:

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027

 

W związku z wymogami zawartymi w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dokonano aktualizacji Planu Uchwałą Nr IV/43/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r.:

Uchwała Rady Miasta zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/509/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027”

Zaktualizowana treść Planu dostępna jest tutaj:

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027 - aktualizacja 2019