dane rozkładowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   89 544 31 69

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie udziela otwartego dostępu do danych rozkładowych na opisanych poniżej zasadach. Korzystanie z danych oraz ich przetwarzanie na potrzeby własne lub zewnętrznych serwisów internetowych i/lub aplikacji powinno odbywać się z uwzględnieniem niniejszych zasad.

1. Słownik pojęć

 • dane rozkładowedane – informacje o kursowaniu pojazdów zawierające szczegółowe opisy tras i przystanków, w tym koordynaty GPS przystanków oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków; zwane powszechnie rozkładami jazdy;
 • podmiot zewnętrznypodmiot – firma, instytucja, organizacja lub osoba fizyczna wykorzystująca dane rozkładowe na potrzeby własne lub oferująca alternatywny dostęp do informacji o kursowaniu pojazdów poprzez zewnętrzne serwisy internetowe i/lub aplikacje;
 • zewnętrzny serwis internetowyserwis – inne niż przygotowywane przez ZDZiT w Olsztynie strony zapewniające dostęp w trybie on-line do informacji o kursowaniu pojazdów;
 • zewnętrzna aplikacja– inne niż udostępniane przez ZDZiT w Olsztynie oprogramowanie instalowane na urządzeniu użytkownika zapewniające użytkownikowi dostęp w trybie off-line lub on-line do informacji o kursowaniu pojazdów;
 • użytkownik – osoba korzystająca z informacji udostępnianych przez zewnętrzny serwis internetowy i/lub aplikację.

2. Zakres udostępnionych danych rozkładowych

Dane, które są udostępniane podmiotom zewnętrznym obejmują, oddzielne dla każdej linii, pliki z tablicami odjazdów z wszystkich przystanków na jej trasie. W osobnym pliku zawarte zostały koordynaty GPS określające położenie wszystkich przystanków sieci komunikacyjnej.

3. Zasady udostępniania danych – powszechność dostępu do informacji

Dane rozkładowe, które są udostępniane na zasadach powszechnego dostępu, stanowią źródło informacji pasażerskiej, która równolegle jest udostępniana na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu w serwisie internetowym ZDZiT w Olsztynie oraz w aplikacjach udostępnianych przez ZDZiT w Olsztynie.

Użytkownicy informacji udostępnianych przez ZDZiT w Olsztynie mogą ponosić jedynie koszty związane z opłatami za transfer danych w momencie korzystania z serwisu przez użytkownika lub podczas instalacji aplikacji i w czasie jej użytkowania (pobieranie aktualnych danych). W kwestii ponoszenia ww. opłat oraz ich ewentualnej wysokości decyduje sposób i zasady, wg których użytkownik korzysta z dostępu do Internetu.

4. Kodeks dobrych praktyk

Dobrą praktyką jest udostępnianie zewnętrznych serwisów lub aplikacji, jako alternatywnych źródeł informacji, także na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu, tj. bez pobierania od użytkowników jakichkolwiek opłat za sam dostęp do informacji.

Dobrą praktyką jest, aby treści publikowane w zewnętrznych serwisach i/lub aplikacjach, zwłaszcza treści reklamowe, nie zawierały jednocześnie przekazu mogącego negatywnie wpłynąć na odbiór transportu publicznego.

5. Odpowiedzialność podmiotu zewnętrznego

Podmiot, który wykorzystuje dane na potrzeby zewnętrznych serwisów i/lub aplikacji powinien zapewnić aktualność prezentowanych informacji, tj. ich zgodność z aktualnymi danymi rozkładowymi udostępnianymi przez ZDZiT w Olsztynie.

Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przetworzenia danych, w tym zaprezentowania informacji niezgodnych z danymi, leży po stronie podmiotu.

Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, a także innych obowiązujących przepisów prawa przez zewnętrzne serwisy i/lub aplikacje leży po stronie podmiotu.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

ZDZiT w Olsztynie udostępniając dane udziela jednocześnie zgody na:

 • wykorzystanie danych przez podmiot,
 • wprowadzanie danych do pamięci komputerów,
 • utrwalanie danych dowolną techniką,
 • przetwarzanie danych, w tym ich modyfikacji i dostosowanie do wymagań podmiotu, z wyłączeniem odpowiedzialności ZDZiT w Olsztynie,
 • publiczne udostępnianie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w zewnętrznych serwisach i/lub aplikacjach,
 • prezentowanie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w zamkniętych sieciach komputerowych (intranetowych),
 • wykorzystywanie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w celu promocji i reklamy zewnętrznych serwisów i/lub aplikacji,
 • udostępnianie przetworzonych danych innym podmiotom.

7. Uregulowania techniczne dostępu do danych

Aktualizowane dane są udostępniane na serwerze ZDZiT w Olsztynie. Podmiot we własnym zakresie odpowiada za pobieranie danych z serwera oraz dalsze ich przetwarzanie wg potrzeb.

8. Kontakt

W przypadku potrzeby kontaktu, tj. pomocy technicznej w zakresie opisu formatu, zgłoszenia ewentualnych błędów w danych czy innych kwestii prosimy o korzystanie z danych kontaktowych zamieszonych na stronie ZDZiT w Olsztynie.

Zachęcamy również do informowania nas o wdrażanych serwisach i aplikacjach, które wykorzystują udostępniane dane.

9. Zastrzeżenia

ZDZiT w Olsztynie zastrzega sobie prawo do rozwijania, modyfikacji lub zmiany formatu bez konieczności uprzedniego informowania o zmianach.

ZDZiT w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wycofania się z udostępniania danych na zasadach powszechnego dostępu, jeżeli dalsze obowiązywanie zasad nie leży w interesie publicznym.

10. Źródło danych

Adres serwera FTP: ftp://helios.zdzit.olsztyn.eu