regulamin SPP

 

Regulamin  określa m.in. zasady funkcjonowania strefy, sposób uiszczania opłat za postój oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą nieopłacenie postoju.

 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie  *

* opracowano na podstawie uchwały nr XV/256/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania
oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania