czy można odwołać się od nałożonej opłaty dodatkowej?

Z uwagi na to, że obowiązek wniesienia opłaty za parkowanie w SPP oraz uiszczenia opłaty dodatkowej wynikają z mocy prawa, nie wydaje się decyzji od nałożonej oplaty. Oznacza to, że termin "odwołanie" nie ma zastosowania do opłat dodatkowych. Użytkownik drogi może złożyć reklamację od nałożonej opłaty w terminie 7 dni od daty zdarzenia, w przypadku, gdy zakwestionuje  wystawienie przez kontrolera dokumentu (np. z powodu błędu formalnego, posiadanie ważnego dowodu wniesienia opłaty w momencie przeprowadzenia kontroli).