jakie konsekwencje spowoduje nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP?

W przypadku stwierdzenia w pojeździe braku opłaty za parkowanie w SPP, kontroler SPP wystawia wezwanie - raport do uiszczenia opłaty dodatkowej i pozostawia dokument za wycieraczką auta.

Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od daty zdarzenia skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego.