czy można zmienić miejsce parkowania posiadając ważny czasowo bilet?

Opcja taka istnieje wyłącznie w przypadku, gdy kierowca wykupił bilet w podstrefie czerwonej C. Wówczas bilet jest ważny róznież w podstrefach: Z (żółtej) i T (zielonej).

Bilet parkingowy wykupiony w podstrefie T - zielonej oraz Z - żółtej, w czasie jego ważności nie uprawnia do parkowania w podstrefie C - czerwonej. W takim przypadku kierujący pojazdem ma obowiązek wykupienia kolejnego biletu parkingowego ważnego w podstrefie C – czerwonej. Parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie C - czerwonej z ważnym biletem parkingowym wykupionym w podstrefie T - zielonej oraz Z - żółtej traktowane jest jak parkowanie bez wniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.