w jaki sposób można opłacić postój w SPP?

Opłatę za parkowanie w SPP w Olsztynie można uiścicić w parkomacie, w oparciu o system płatności mobilnych  lub poprzez zakup abonamentu okresowego.

W parkomacie można uiśćić opłatę jdnorazową kupując bilet parkingowy. Na każdym parkomacie znajduje się informacja, jakiej podstrefy cenowej dotyczy, ze wskazaniem stawek opłat za postój. Za bilet nabyty w parkomacie można zapłacić bilonem o nominałach od 10 gr do 5 PLN lub przy użyciu Olsztyńskiej Karty Miejskiej. Parkomat nie wydaje reszty, natomiast ewentualna nadwyżka opłaty przeliczana jest na kolejne minuty w następnym dniu roboczym.

Bilet z parkomatu należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzacy wątpliwości co do jego ważności.

 

Kierowca może dokonywać płatności za pomocą usługi mobiParking przy użyciu telefonu komórkowego. Po wcześniejszym zarejestrowaniu się rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą smsa. Więcej informacji na stronie www.skycash.com

 

Użytkownik drogi może również nabyć w kasie BSPP abonament okresowe, Abonament, podobnie jak bilet nalezy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzacy wątpliwości co do jego ważności.

 

Szczegóły wysokości opłat jednorazowych i abonamentowych znajdują się w zakładce " stawki opłat w SPP "