skąd kierowca ma wiedzieć, że jest w obszarze strefy płatnego parkowania?

Na ulicach wjazdowych do obszaru Strefy Płatnego Parkowania ustawione są znaki drogowe D-44 (strefa płatnego parkowania). z informacją, w  jakie dni robocze oraz w jakich godzinach pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego.

Strefa Płatnego Parkowania w Olsztynie dzieli się na trzy podstrefy cenowe (zielona "T", żółta "Z"  i czerwona "C"). Przy wjeździe do każdej podstrefy znajdują się dodatkowe informacje, zawierające oznaczenie kolorystyczne, które wskazuje daną podstrefę cenową.

Wyjazd ze strefy płatnego parkowania określony jest  znakiem drogowym D-45 (koniec strefy płatnego parkowania).