opłata dodatkowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 40

Opłata dodatkowa pobierana jest w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Pracownik upoważniony do przeprowadzania czynnności kontrolnych, po stwierdzeniu  braku opłaty w pojeździe zaparkowanym w SPP/braku ważnej opłaty, dokumentuje ten fakt wystawiając wezwanie - raport do wniesienia opłaty dodatkowej i pozostawia dokument za wycieraczką pojazdu.

Wysokość opłaty dodatkowej w Olsztynie wynosi:

  • 30,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty  zdarzenia
  • 50,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty po upływie 7 dni od daty zdarzenia

 

Nieuiszczenie opłaty dodatkowej w terminie 14 dni skutkuje wystawieniem i skierowaniem do właściciela pojazdu na podstawie danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy).

Opłatę dodatkową można wnieść w Kasie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ul. Knosały 3/5 bud B (parter), czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 89 544 31 44; lub na konto Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie :

Bank PKO BP S.A.    36 1020 3541 0000 5702 0291 4331

 

 Prawne aspekty opłaty dodatkowej

 

REKLAMACJA OD NAŁOŻONEJ OPŁATY DODATKOWEJ

* W przypadku, gdy użytkownik drogi poddaje w wątpliwość wystawione przez kontrolera wezwanie - raport do wniesienia opłaty dodatkowej, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty zdarzenia.

* Opłata dodatkowa może zostać anulowana w przypadku, kiedy została nałożona w sposób nieprawidłowy (błędy formalne) lub też, jeśli zostanie załączony/okazany dokument potwierdzający uiszczenie opłaty w momencie otrzymania wezwania – raportu (abonament na wskazany nr rejestracyjny pojazdu, oryginał  biletu parkingowego).

* W przypadku braku posiadanego ważnego w momencie przeprowadzenia kontroli dowodu wniesienia opłaty, Wydział Strefy Płatnego Parkowania ZDZiT  rozpatruje reklamacje złożone wyłącznie na piśmie. W celu poprawnego złożenia reklamacji dotyczącej opłaty dodatkowej należy w pisemnym oświadczeniu uwzględnić numer opłaty dodatkowej, bilet parkingowy, pełne dane użytkownika pojazdu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres, e-mail) i inne możliwe dokumenty związane ze sprawą. Dla wygody, możliwe jest skorzystanie z gotowego formularza.

* Wydział Strefy Płatnego Parkowania skieruje swoją odpowiedź na podany adres lub adres e-mail w terminie 30 dni od złożenia wniosku reklamacyjnego.

* Na okres rozpatrywania reklamacji  bieg terminu 7 - dniowego nie ulega  zawieszeniu

 

DRUK REKLAMACJI