o strefie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kontakt:  Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

               Wydział Strefy Płatnego Parkowania

              10-015 Olsztyn, ulica Knosały 3/5 B

              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

               tel. 89 544-31-40

               Wydział czynny od poniedziałku do pątku w godzinach 08:00 - 16:00

               Kasa czynna w godzinach 08:00-15:45

 

 

 ZMIANY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA OD DNIA 1 LIPCA 2020

 

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie obowiązują nowe staki opłat za parkowanie.

Obszar strefy zostanie powiększony o dodatkowe ulice: Żarskiej, Jagiełły, Kromera, Konopnickiej, parking przy Al. Piłsudskiego 

Szczegóły poniżej

[MAPA SPP OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2020 R.]

[NOWE STAWKI OPŁAT W SPP OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 R.]

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strefa Płatnego Parkowania w Olsztynie została utworzona Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna z dnia 29 grudnia 1994 r. 

 Płatne parkowanie na drogach publicznych miasta Olsztyna wprowadzone zostało po raz pierwszy z dniem 3 kwietnia 1995 r.

 

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania w Olsztynie funkcjonuje na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 2068, ze zm.);  treść aktu
 • Uchwały nr XV/256/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2020, poz. 96) treść aktu *

* Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.2020 stwierdza nieważność uchwały w części dotyczącej:

- tabeli 2 załącznika 2a uchwały oraz

- Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, w zakresie:

 • § 4 ust. 2,
 • § 5,
 • § 8 ust. 2 zadanie drugie,
 • § 12 ust. 1 w zakresie sformułowania "lecz nie gwarantuje miejsca postojowego",
 • § 12 ust. 2,
 • § 13 ust. 3,
 • § 15.

 

 

 Poprzednie uchwały:

 

 • Uchwały nr XLIV/853/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2018, poz. 924).   treść aktu
 • Uchwały nr IV/40/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XLIV/853/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2019, poz. 706). treść aktu
 • Uchwała nr IV/22/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości i stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz  sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2015, poz. 747). treść aktu
 • Uchwała nr XII/150/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę nr IV/22/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2015, poz. 3127).  treść aktu
 • Uchwała nr LIII/853/14 z dnia 28 maja 2014 r.,  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014.2213). treść aktu

 

Płatny postój w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach  08:00-17:00

 

Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznaczony jest znakiem D-44 „strefa płatnego parkowania”.

W Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie obowiązują dwie podstrefy cenowe (C- czerwona i T - zielona), dlatego na wjazdach do każdej z nich ustawiono znaki D-44  z dodatkowym oznaczeniem podstrefy:

D 44 NEW

 

Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, z chwilą zajęcia miejsca postojowego. Znak D-44 (podobnie jak znak D-1 „droga z pierwszeństwem”) nie jest odwoływany przez skrzyżowanie, lecz przez odpowiedni znak odwoławczy D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”:

                                                                                                               

 

nr rachunku bankowego: Bank PKO BP S.A.    36 1020 3541 0000 5702 0291 4331