niepełnosprawni i kombatanci

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 40

 

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, zwolnieni są z opłat za parkowanie na obszarze SPP w Olsztynie, pod warunkiem wyłożenia „karty parkingowej”  za  przednią szybą pojazdu,  tak,  aby była w pełni czytelna dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania z zewnątrz  pojazdu. Jednostki wydające karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych mogą znajdować się przy Starostwie Powiatowym lub przy Urzędzie Miasta. W przypadku mieszkańców Olsztyna jest to Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ul.  Prostej  23 A. www.oion.pl

 

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. 

Wzór obowiązuje od 01.07.2014 r. 

  

Kombatanci  urodzeni przed dniem  01.01.1931 r., posiadający ważną  Kartę  Parkingową  Kombatanta  ( KPK ),  zwolnieni  są z opłat  w  Strefie  Płatnego  Parkowania w Olsztynie.  

Karta  wydawana jest nieodpłatnie w Wydziale Strefy  Płatnego  Parkowania  na ul. Knosały 3/5, po przedłożeniu zaświadczenia o posiadaniu uprawnień kombatanckich, wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej.

KPK ważna jest w okresie 1 roku od dnia jej wydania. KPK musi być umieszczona za przednia szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP.