dokarmianie ptaków

Podczas dokarmiania ptaków musimy pamiętać, że ma ono ułatwić przetrwanie najcięższego okresu jakim jest jesień i zima. Lepiej w ogóle nie pomagać niż robić to źle, czyniąc tym samym krzywdę. Zanim zaczniemy dokarmianie ptaków musimy zapamiętać:

  • zimowa dieta powinna być wysokokaloryczna. Powinny składać się na nią: nasiona roślin oleistych i zbóż, orzechy, dziko rosnące owoce oraz tłuszcze zwierzęce,
  • ptaków nigdy nie można dokarmiać produktami solonymi, słoniną czy orzeszkami. Sól skazuje na śmierć w strasznych męczarniach. Pieczywo również nie służy ptasiemu zdrowiu, ponieważ kwaśnieje w przewodzie pokarmowym powodując choroby i zatrucia,
  • nie kupujmy jako pokarmu mieszanek traw ogrodowych, nasion do wysiewu ani mieszanek paszowych ptactwa hodowlanego, są one zaprawiane środkami chemicznymi,
  • nigdy nie wyrzucajmy pokarmu, który jest zepsuty, szkodzi ptakom tak samo jak nam. Ponadto w karmiku mile widziana jest woda, o którą ciężko zimą,
  • karmnik nigdy nie może być pusty,
  • ulokujmy karmnik tak, aby stołujące się w nim ptaki nie stały się łatwą zdobyczą dla drapieżników, szczególnie zdziczałych kotów,
  • konstrukcja karmnika powinna umożliwiać łatwe czyszczenie i chronić karmę przed zwilgoceniem,
  • kończymy dokarmianie pod koniec kwietnia.