Jak zakupić drewno

Sprzedaż drewna w Lesie Miejskim odbywa się zgodnie z cennikiem drewna wprowadzonym 07.02.2017 r. Zarządzeniem Nr 38 Prezydenta Olsztyna w sprawie cen sprzedaży drewna obowiązujących w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Potwierdzeniem nabycia surowca jest paragon / faktura VAT oraz kwit wywozowy. Zapłaty za drewno dokonuje się gotówką bezpośrednio z biurze Lasu Miejskiego. Zakupu można dokonać w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 9.00.

Wydział Lasu Miejskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie nie prowadzi sprzedaży choinek.