czy mogę rozpalić ognisko w lesie

Jeśli chcesz spędzić czas przy ognisku w Lesie Miejskim musisz w tym celu wystąpić o pozwolenie do Dyrektora Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, będącego jego administratorem. Las Miejski w Olsztynie posiada dwa takie miejsca zlokalizowane przy moście Smętka. Rozpalenie ogniska w każdym innym miejscu jest zabronione (art. 30 pkt. 3 Ustawy o lasach)  i podlega karze grzywny.

Należy pamiętać, że każde drewno pochodzące z lasu jest własnością Gminy Olsztyn, podlega zasadom sprzedaży oraz ewidencji. Aby zaopatrzyć się w drewno na ognisko należy zgłosić się do leśniczego, który pozwoli Ci leganie nabyć drewno.