pytania i odpowiedzi

jeśli uważasz, że czegoś tu brakuje napisz do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas dokarmiania ptaków musimy pamiętać, że ma ono ułatwić przetrwanie najcięższego okresu jakim jest jesień i zima. Lepiej w ogóle nie pomagać niż robić to źle, czyniąc tym samym krzywdę. Zanim zaczniemy dokarmianie ptaków musimy zapamiętać:

 • zimowa dieta powinna być wysokokaloryczna. Powinny składać się na nią: nasiona roślin oleistych i zbóż, orzechy, dziko rosnące owoce oraz tłuszcze zwierzęce,
 • ptaków nigdy nie można dokarmiać produktami solonymi, słoniną czy orzeszkami. Sól skazuje na śmierć w strasznych męczarniach. Pieczywo również nie służy ptasiemu zdrowiu, ponieważ kwaśnieje w przewodzie pokarmowym powodując choroby i zatrucia,
 • nie kupujmy jako pokarmu mieszanek traw ogrodowych, nasion do wysiewu ani mieszanek paszowych ptactwa hodowlanego, są one zaprawiane środkami chemicznymi,
 • nigdy nie wyrzucajmy pokarmu, który jest zepsuty, szkodzi ptakom tak samo jak nam. Ponadto w karmiku mile widziana jest woda, o którą ciężko zimą,
 • karmnik nigdy nie może być pusty,
 • ulokujmy karmnik tak, aby stołujące się w nim ptaki nie stały się łatwą zdobyczą dla drapieżników, szczególnie zdziczałych kotów,
 • konstrukcja karmnika powinna umożliwiać łatwe czyszczenie i chronić karmę przed zwilgoceniem,
 • kończymy dokarmianie pod koniec kwietnia.

Sprzedaż drewna w Lesie Miejskim odbywa się zgodnie z cennikiem drewna wprowadzonym 07.02.2017 r. Zarządzeniem Nr 38 Prezydenta Olsztyna w sprawie cen sprzedaży drewna obowiązujących w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Potwierdzeniem nabycia surowca jest paragon / faktura VAT oraz kwit wywozowy. Zapłaty za drewno dokonuje się gotówką bezpośrednio z biurze Lasu Miejskiego. Zakupu można dokonać w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 9.00.

Wydział Lasu Miejskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie nie prowadzi sprzedaży choinek.

Dzięki wieloletnim badaniom stwierdzono, że zwierzęta roślinożerne w strefie klimatu umierkowanego są przystosowane do braku pożywienia w okresie zimy. Latem i jesienią gromadzą zapasy tłuszczu jako zapasy energii za zimę. Ponadto ograniczają swoją aktywność pozostając w zacisznych ostojach, a w okresach wyjątkowo niekorzystnych pozostają w legowiskach, wszystko to ma na celu ograniczenia wydatków energetycznych związanych z ogrzaniem ciała.

Podawana przez ludzi karma zimą ma bardziej szkodliwy niż pożyteczny wpływ na organizm zwierzęcia:

 • koncentracja zwierząt w jednym miejscu sprzyja rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • w ślad za dokarmianymi roślinożercami, koncentrującymi się wokół miejsc dokarmiania, podążają drapieżniki,
 • dokarmianie zwierzyny leśnej jest przyczyną powstawania szkód w miejscach dokarmiania (uprawy leśne i rolne),
 • zwierzęta chorują z powodu braku ruchu (narażone są na przeziębienia ponieważ zalegają w pobliżu karmowisk na śniegu lub zamarzniętej glebie), zamrożone ziemniaki, buraki, marchew powodują choroby układu pokarmowego,
 • wykładane siano przy ujemnej temperaturze naraża zwierzynę na dolegliwości wywołane odwodnieniem spowodowanym suchą karmą – jelenie i sarny nie potrafią pobierać śniegu w celu zaspokojenia pragnienia.

Jeśli chcesz spędzić czas przy ognisku w Lesie Miejskim musisz w tym celu wystąpić o pozwolenie do Dyrektora Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, będącego jego administratorem. Las Miejski w Olsztynie posiada dwa takie miejsca zlokalizowane przy moście Smętka. Rozpalenie ogniska w każdym innym miejscu jest zabronione (art. 30 pkt. 3 Ustawy o lasach)  i podlega karze grzywny.

Należy pamiętać, że każde drewno pochodzące z lasu jest własnością Gminy Olsztyn, podlega zasadom sprzedaży oraz ewidencji. Aby zaopatrzyć się w drewno na ognisko należy zgłosić się do leśniczego, który pozwoli Ci leganie nabyć drewno.

 • Zabroniony jest ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem po lesie poza drogami publicznymi oraz drogami leśnymi oznakowanymi znakami drogowymi dopuszczającymi ruch po tych drogach,
 • Zabronione jest parkowanie pojazdów samochodowych w innych miejscach niż do tego wyznaczone,
 • Zabronione jest chwytanie, zabijanie i zbieranie zwierząt we wszystkich stadiach rozwojowych, zakłócanie ich rytmów życiowych przez hałasowanie, rzucanie kamieniami, dokarmianie itp.,
 • Zabronione jest wyprowadzanie psów bez uwięzi na teren Lasu Miejskiego w Olsztynie,
 • Przebywający w Lesie Miejskim mają obowiązek stosować się do poleceń odpowiednich pracowników (Straż Leśna, Straż Ochrony Przyrody, Straż Miejska),
 • W przypadku spotkania z dzikiem lub inną zwierzyną leśną, która nie płoszy się lub zachowuje się agresywnie w stosunku do człowieka, bądź też ze zwierzyną leśną przebywającą na osiedlach mieszkalnych, należy kontaktować się z dyżurnym miasta pod numerem telefonu 89 522 24 11.

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów jest karane zgodnie z określonymi przepisami.