Street workout przy ul. Sosnkowskiego

SAM 0731 SAM 0732

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość

1

Zestaw do ćwiczeń kalistenicznych

1

2

Tablica informacyjna

1