Ścieżka zdrowia przy ulicy Leśnej

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość

1

Zestaw siłowy „Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha”

1

2

Zestaw siłowy „Narciarz”

1

3

Zestaw siłowy „Ławka do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej”

1

4

Szczudła stacjonarne

1

5

Zestaw linowy

1

6

Przeplotnia

1

7

Drabina pozioma

1

8

Pale „steper”

1

9

Rampa

1

10

Belka do przeskoków

1

11

Slalom

1

12.

Tablica informacyjna

2