CallPay

CallPay – nowy sposób kasowania biletów

Dzięki usłudze CallPay pasażerowie mogą kupić bilety jednorazowe, miejskie, aglomeracyjne oraz czasowe za pośrednictwem telefonu komórkowego. W systemie CallPay nie potrzeba instalować dodatkowych aplikacji czy łączyć się z Internetem. Zakup i płatność za bilety odbywa się poprzez krótkie połączenie głosowe czyli najbardziej uniwersalną i standardową funkcję w każdym telefonie komórkowym. Połączenie jest znacznie szybsze niż pisanie SMS’a lub wczytywanie stron internetowych – dzięki czemu CallPay wpływa na czas zakupu biletu komunikacji miejskiej.
W systemie CallPay mogą być wykorzystywane wszystkie rodzaje telefonów komórkowych, niezależnie od ich wieku czy zainstalowanego systemu operacyjnego. Ponadto CallPay pozwala na przypisanie dodatkowych (innych) numerów telefonów, do jednego konta – oznacza to, że np. do jednego konta można przypisać numery telefonów wszystkich domowników. System umożliwia także zakup kilku biletów jednorazowych dla osób towarzyszących nam w podróży, poprzez wykonanie kolejnych połączeń.

 

REJESTRACJA

Aby móc skorzystać z zakupu biletów przez telefon komórkowy, należy zarejestrować się w systemie CallPay. Można to zrobić za pomocą:

  • telefonu - dzwoniąc pod numer 22 100 1 600. Podczas połączenia zostanie zdefiniowany kod PIN, którym będzie można potwierdzić transakcje. Czas rejestracji trwa ok. 30 sekund. Ustalonym kodem PIN można potwierdzać wszystkie transakcje lub tylko te powyżej 50 zł;
  • Internetu - na stronie www.CallPay.pl

NOWOŚĆ: możliwość zakupu bez rejestracji dla Użytkowników MasterCard Mobile. Klienci, którzy dokonywali transakcji (nawet u innych operatorów) za pomocą podpiętej karty MasterCard, mogą korzystać z usług CallPay bez konieczności rejestrowania się w systemie.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA BILETY
Po dokonaniu rejestracji należy doładować konto w systemie CallPay lub wskazać rachunek bankowy, z którego będą rozliczane transakcje.
Doładowanie konta odbywa się poprzez Panel Zarządzania na stronie www.CallPay.pl. Możliwe jest także zasilenie konta w standardowy sposób dokonując przedpłaty na rachunek CallPay, poprzez przelew z rachunku bankowego.
System CallPay umożliwia także realizację płatności za pojedynczy bilet bezpośrednio z rachunku dowolnego banku, do którego wydana jest karta płatnicza MasterCard/ Maestro lub Visa. Rozwiązanie to nie wymaga dokonywania wcześniejszej przedpłaty środków na konto w systemie CallPay. Aby uruchomić tego typu płatności należy dokonać aktywacji swojej karty poprzez Panel Zarządzania na stronie www.CallPay.pl.

 

ZAKUP BILETU
Zakup biletu musi się odbyć natychmiast po wejściu do pojazdu. W tym celu należy nawiązać połączenie telefoniczne, z jednym z numerów przedstawionych w tabeli 1 – odpowiednim dla rodzaju biletu.

 

 

Tabela 1. Numery oznaczające rodzaje biletów komunikacji miejskiej

 

Rodzaj biletu

Numer telefonu

Bilet jednoliniowy normalny

89 722 83 00

Bilet jednolinowy ulgowy 

89 722 83 08

Bilet 30-minutowy

89 722 83 05

Bilet 45-minutowy

89 722 83 06

Bilet 90-minutowy

89 722 83 07

Bilet 24-godzinny

89 722 83 02

Bilet 3-dobowy

89 722 83 03

 

 

Rodzaj ulgi – wybierany tonowo!
Po nawiązaniu połączenia, w przypadku kasowania biletu, Pasażer wpisuje tonowo cyfry tworzące oznaczenie rodzaju ulgi:

  • bilet normalny – wybieramy 1
  • bilet ulgowy – wybieramy 2

Wpisany numer ulgi powinien być potwierdzony znakiem specjalnym # - tzw. krzyżyk. Na zakończenie połączenia Pasażer usłyszy informację potwierdzającą zakup biletu.
 

KONTROLA BILETÓW
Podczas kontroli Pasażer zostanie poproszony o nawiązanie połączenia z numerem podanym przez kontrolera. System CallPay na próbę nawiązania połączenia może zareagować następująco:

  • w przypadku Pasażera, który ma zakupiony bilet, połączenie jest bezpłatne i system CallPay dokona automatycznego rozłączenia połączenia w taki sposób, aby nie doszło do jego nawiązania. Po ok. 3 sekundach na telefon Pasażera przychodzi SMS potwierdzający zakup biletu zawierający wszystkie niezbędne dane takie jak rodzaj biletu, czas zakupu, ulga;
  • w przypadku Pasażera, który nie ma wykupionego biletu, połączenie jest płatne i system CallPay odbierze połączenie informując Pasażera, że nie dokonano zakupu usługi.

SMS z potwierdzeniem zakupionego biletu może być wysłany przez system CallPay (dla jednego biletu) dwukrotnie.
W przypadku, gdy Pasażer zakupił więcej niż jeden bilet, zobowiązany jest wykonać kolejne połączenia, dla których przyjdą kolejne potwierdzenia SMS.