leśne szlaki

  • Szlak niebieski (spacerowy) im. Mieczysława Orłowicza – o długości 4 km jest najkrótszym z olsztyńskich szlaków pieszych. Rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Leśnej, a dalej biegnie nad jeziorem Długim, by przy drewnianym moście wejść na teren Lasu Miejskiego. Następnie prowadzi do Łyny i nad jej brzegiem docierając to Mostu Smętka. Dalej przez most wiedzie wznosząc się wzdłuż jej prawego brzegu. Mija leśny park linowy oraz pomost widokowy. Dalej wspólnie ze szlakiem niebieskim prowadzi do Jakubowa i kończy się przy pętli autobusowej.
  • Szlak czarny im. ,,Alojzego Śliwy” – o długości 4,5 km, rozpoczyna się przy Wysokiej Bramie, następnie wraz ze szlakiem czerwonym prowadzi do granicy lasu, za byłymi koszarami. Po przebyciu około 1,5 km szlak czarny zbacza w lewo. Na trasie biegnącej częściowo nad Łyną znajdują się miejsca odpoczynku oraz wyraźne oznakowanie i drogowskazy, które umożliwiają zachowanie kierunku marszu. Szlak kończy się na Dajtkach, za Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel”.
  • Szlak czerwony ,,Kopernikowski” – odcinek do elektrowni o długości 5,3 km. Rozpoczyna się przy Wysokiej Bramie, następnie wiedzie przez park poniżej zamku, dalej pod wiaduktami kolejowymi dochodzi do granicy Lasu Miejskiego. Tutaj trasa prowadzi wzdłuż Łyny, płynącej w głębokim wąwozie. Cała trasa jest wyposażona w wyraźne oznakowanie i drogowskazy. Ten odcinek szlaku kończy się przy elektrowni wodnej. Dla wytrwałych … mija granicę miasta i wiedzie do Brąswałdu, Lidzbarka Warmińskiego, Fromborka, Elbląga i … Torunia.
  • Szlak żółty im. Stanisławy i Jana Bałdowskich – o długości 10,3 km na początek przy pętli autobusowej w Jakubowie. Kierunek wskazują tablice drogowskazowe, na początku ulicy Parkowej. Również i ten szlak na całej długości jest wyposażony w wyraźne oznakowanie i drogowskazy. Wytyczona trasa okrąża Stadion Leśny, mija strzelnicę LOK, po czym leśnymi drogami dochodzi do rozlewiska Łyny i Wadąga. Następnie wiedzie w kierunku Brąswałdu i wraca do rzeki Wadąg, by biec wzdłuż niej krętą stromą ścieżką. Na przeciwległym brzegu rzeki znajduje się głaz, upamiętniający śmierć szeregowego Piotra Diernowa. Szlak kończy się przy pętli autobusowej, przed Szpitalem Chorób Płuc.