książka teleadresowa

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (zwanym dalej ZDZiT) z siedzibą w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, tel: 895443111, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZDZiT możliwy jest pod numerem tel. nr. 895443169 lub adresem email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu przygotowania odpowiedzi.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu.
  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

 (00 48) 89 544 31 11

10-015 OLSZTYN, UL. KNOSAŁY 3/5 B
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 3 89 544 31 00  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SEKRETARIAT 101 89 544 31 01  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z-CA DYREKTORA DS. UTRZYMANIA 103 89 544 31 04  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
GŁÓWNY KSIĘGOWY 202 89 544 31 06  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 104,105,107 89 544 31 20  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ OCZYSZCZANIA DRÓG I ZIELENI 106,107,110 89 544 31 30  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 1,4,5 89 544 31 40  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ PRZEWOZÓW 109 89 544 31 77  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 206,207,210 89 544 31 80  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU 208,209 89 544 31 86  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ WINDYKACJI 205,211 89 544 31 50  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ODSZKODOWANIA 212 89 544 31 95  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. MEDIÓW I PROMOCJI 102 89 544 31 12  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI 8 89 544 31 15  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY 200,203 89 544 31 93  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. KADR I SZKOLEŃ 212 89 544 31 07  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 204 89 544 31 18  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 8 89 544 31 69  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP 106 89 544 31 11  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KASA 3 89 544 31 44  
FAX   89 544 31 13  
10-007 OLSZTYN, UL. SZRAJBERA 9/10
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH  114 89 544 31 76  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ PRZEWOZÓW  105,106,112 89 544 31 77  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ EWIDENCJI INFRASTRUKTURY I UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  211,215 89 544 32 00  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I NADZORU  108,109,110 89 544 32 80  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ INŻYNIERII RUCHU  201,207 89 544 32 70  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ I OŚWIETLENIA  202,203 89 544 32 73  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM  103,104 89 544 32 75  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DYSPOZYTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM (5:00-21:00)  103,104 89 544 31 70  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ DS. ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej

 214 89 544 32 94 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Umieszczanie obiektów (np. kioski, schody) oraz zajęcia na prawach wyłączności (np.ogródki, handel), dzierżawa parkingów  214 89 544 32 95 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reklamy - wydawanie zezwoleń  205 89 544 32 93  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reklamy - postęowania dotyczące umieszczania reklam bez zezwoleń  210 89 544 32 97  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  208,209 89 544 32 60  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10-015 OLSZTYN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 30 B, BUDYNEK I
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
WYDZIAŁ ZIELENI  4,6 89 544 32 30  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ SPRZEDAŻY I KONTROLI BILETÓW  2,3 89 544 32 40  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10-015 OLSZTYN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 30 B, BUDYNEK II
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
LAS MIEJSKI   89 544 32 37  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11-041 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 33
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
TARGOWISKA MIEJSKIE    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik   89 650 05 36  
Specjaliści  

89 650 05 37

89 650 05 38

 
WYDZIAŁ SPRZEDAŻY I KONTROLI BILETÓW  

89 650 05 39

89 650 05 40

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10-310 OLSZTYN, UL. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ 65
DYSPOZYTOR AKCJA ZIMA   89 526 06 25  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.