jak otrzymać Olsztyńską Kartę Miejską?

1. Należy pobrać wniosek ze strony www.zdzit.olsztyn.eu lub w punkcie obsługi klienta.
2. Wypełnić wniosek.
3. Złożyć wniosek w Punkcie Obsługi Klienta ZDZiT. 
 
O gotowości karty do odbioru pracownik ZDZiT powiadomi telefonicznie lub pocztą elektroniczną. UWAGA: wydanie karty wiąże się z zakupem biletu.
 
Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są rozpatrywane.