dlaczego konieczne jest złożenie wniosku o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej?

Aby karta mogła być  wydana, użytkownik musi udostępnić  dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Raz wprowadzone dane, do czasu aż nie ulegną zmianie, pozwolą w niedalekiej przyszłości na samodzielne jej obsługiwanie bez konieczności udania się do Punktu Obsługi Klienta. Ponadto dane pozwalają na zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty. Od chwili zablokowania karty środki na niej zgromadzone nie przepadają. Mogą zostać przeniesione na duplikat karty. Jednak karty należy starannie pilnować. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata 20 zł.