czy osoba niepełnoletnia może posiadać Olsztyńską Kartę Miejską?

Jak najbardziej, najprościej w takim przypadku poprosić przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego), aby wypełnił i podpisał wniosek. Gotową kartę może odebrać jedynie osoba pełnoletnia - wspomniany wyżej rodzic lub opiekun prawny w Punkcie Obsługi Klienta ZDZiT .