czy warto wyrobić Olsztyńską Kartę Miejską dziecku w wieku do lat 7?

Oczywiście. Podczas przejazdu autobusem jest to jedyny dokument wymagany podczas kontroli.  Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w POK ZDZiT wraz ze zdjęciem dziecka oraz kopią odpisu aktu urodzenia.