co kasownik do mnie "mówi"? Guzik N.

Opis obsługi guzika N.

Naciśnięcie tego klawisza powoduje wybranie skasowania ( kasowania ) biletu normalnego ( ważnego na aktualnie wykonywanym kursie pojazdu ). Pojawia się wtedy na ekranie wyświetlacza następujący komunikat ( w zależności od ilości stref w realizowanym kursie ):

1. przejazd w jednej strefie

N:Olsztyn                      2.90

 

Ekran kasownika – pierwsze naciśnięcie klawisza N – jedna strefa

Litera „N” na początku oznacza rodzaj biletu – normalny (bez ulgi). Dodatkowo zapala się czerwona dioda LED.

2. przejazd dwustrefowy

N:Olsztyn                       2.90

N:Dywity                        4.00

Ekran kasownika – pierwsze naciśnięcie klawisza N – dwie strefy

Dodatkowo zapala się czerwona dioda LED.