co kasownik do mnie "mówi"? Elektroniczna portmonetka.

W zależności od stanu elektronicznej portmonetki mogą pojawić się następujące ekrany:

 

1. brak elektronicznej portmonetki

Brak elektr.

portmonetki

 

2. nieważna elektroniczna portmonetka

Nieważna elektr.

portmonetka

 

3. żaden bilet z EP nie został skasowany

Nieskasowany

Stan: 23.45

 

4. skasowany co najmniej jeden bilet z EP

N:1 U1:1

Stan: 20.45