pytania i odpowiedzi

jeśli uważasz, że czegoś tu brakuje napisz do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania ulgi 100 % dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych ?

Ulga zapisywana jest na Olsztyńskiej Karcie Miejskiej na podstawie:

  1. ważnej legitymacji szkolnej, kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Olsztynie lub
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Olsztynie potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub
  3. Urzędowego Potwierdzenia Odbioru z Urzędu Skarbowego w Olsztynie wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w przypadku składania PIT drogą elektroniczną),

- za poprzedni rok kalendarzowy, złożone przez rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych dziecka.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie OKM na której będzie zapisany bezpłatny bilet.

Gdzie udać się z dokumentami ?

- z dokumentami należy udać się do Punktów Obsługi Klienta ZDZiT celem ich okazania przy odbiorze nowej OKM lub aktualizowaniu już posiadanej karty.

Mam dziecko powyżej 4 lat, czy koniecznie muszę wyrobić OKM ?

- Tak, posiadanie OKM jest warunkiem skorzystania z ulgi na której będzie zapisany bezpłatny bilet.

Na jaki okres przyznawana jest ulga ?

Ulga przyznawana jest zgodnie z wpisem na legitymacji szkolnej wydanej przez SP w Olsztynie. W przypadku dzieci nieuczących się, ulga jest wpisywana do 30 września.

1. Należy pobrać wniosek ze strony www.zdzit.olsztyn.eu lub w punkcie obsługi klienta.
2. Wypełnić wniosek.
3. Złożyć wniosek w Punkcie Obsługi Klienta ZDZiT. 
 
O gotowości karty do odbioru pracownik ZDZiT powiadomi telefonicznie lub pocztą elektroniczną. UWAGA: wydanie karty wiąże się z zakupem biletu.
 
Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są rozpatrywane.

Imienna Olsztyńska Karta Miejska (ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem) może być używana wyłącznie przez osobę, na którą została wystawiona. Można na niej ponadto zakodować uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. Karta na okaziciela nie zawiera żadnych danych osobowych - może z niej korzystać wymiennie wiele osób. Na tej karcie nie ma zakodowanych ulg. Z biletów okresowych można na niej zapisać tylko bilety normalne na okaziciela. Jednorazowe przejazdy ulgowe są możliwe tylko po wybraniu odpowiedniego biletu ulgowego za pośrednictwem kasownika w autobusie.

Aby karta mogła być  wydana, użytkownik musi udostępnić  dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Raz wprowadzone dane, do czasu aż nie ulegną zmianie, pozwolą w niedalekiej przyszłości na samodzielne jej obsługiwanie bez konieczności udania się do Punktu Obsługi Klienta. Ponadto dane pozwalają na zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty. Od chwili zablokowania karty środki na niej zgromadzone nie przepadają. Mogą zostać przeniesione na duplikat karty. Jednak karty należy starannie pilnować. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata 20 zł. 

Jak najbardziej, najprościej w takim przypadku poprosić przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego), aby wypełnił i podpisał wniosek. Gotową kartę może odebrać jedynie osoba pełnoletnia - wspomniany wyżej rodzic lub opiekun prawny w Punkcie Obsługi Klienta ZDZiT .