wnioski i formularze

Repozytorium wniosków - drogi i mosty:

 

drogi wewnętrzne
oświetlenie uliczne
reklama w pasie drogowym
prowadzenie robót w pasie drogowym
infrastruktura techniczna w pasie drogowym
awarie w pasie drogowym
obiekty budowlane w pasie drogowym
zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny
przejazdy nienormatywne
wjazd samochodów na ulice z ograniczeniem tonażu znakami B-5, B-18 
odszkodowania za szkody poniesione przez użytkowników dróg administrowanych przez ZDZiT
projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu
wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdu z ulicy na działkę

Zrzeczenie się prawa do odwołania