Biuletyn Informacji Publicznej ZDZiT

przejazdy nienormatywne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 72

Dotyczy wydania zezwolenia na przejazdy nienormatywne kategorii I, II, III, VII.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:

 1. Kategoria I
 • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres jednego miesiąca,
 • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 1. Kategoria II
 • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 1. Kategoria III
 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres jednego miesiąca,
 • 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
 1. Kategoria VIII
 • 500 zł – dla zezwolenia ważnego 14 dni na jednokrotny przejazd,dla pojazdów o wymiarach o rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kat. I – IV, o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t,
 • 1600 zł – dla zezwolenia ważnego 14 dni na jednokrotny przejazd w pozostałych przypadkach,
 • dla zezwoleń ważnych 30 dni na wielokrotny przejazd w pozostałych przypadkach według wzoru: 
  On= pj + (n-1) x 0,7 x pj
  w którym poszczególne symbole oznaczają On – wysokość opłaty za wydane zezwolenie, n – liczba przejazdów pojazdu nienormatywnego, pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Opłaty wnosi się na konto bankowe ZDZiT.

W przypadku nie wydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

 

 1. Miejsce złożenia i odbioru:
 • złożenie – Biuro Podawcze ZDZiT przy ul. Knosały 3/5B
 • odbiór – Wydział Inżynierii Ruchu i Oświetlenia.
 1. Termin odpowiedzi:
 • dla kat. I - 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
 • dla kat. II i III – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku,
 • dla kat. VII – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 1. Tryb odwoławczy:
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
 1. Zadząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla kategorii: 
  1. kategoria I
  • wymiary i rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych, 
  • naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla dróg, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t.
  • drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie,
  • na okres 1miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy
  1. kategoria II
  • pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy, zespól pojazdów składających się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej,
  • długość, wysokość oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych,
  • naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi,
  • szerokość nie przekracza 3,5 m,
  • drogi publiczne,
  • na okres 12 miesięcy.
  1. kategoria III
  • naciski osi i rzeczywista masa całkowita w normie,
  • szerokość nie przekracza 3,2 m,
  • długość nie przekracza: 15m dla pojedynczego pojazdu, 23m dla zespołu pojazdów,
  • wysokość nie przekracza 4,3 m,
  • drogi publiczne,
  • na okres 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy.
  1. kategoria VII
  • wymiary i rzeczywista masa całkowita większe od wymienionych w kategoriach I – III,
  • naciski osi przekraczające wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t.,
  • przejazd pojazdu w granicach administracyjnych miasta Olsztyna,
  • na okres 14 dni na jednokrotny przejazd, 30 dni na wielokrotny przejazd. 

 

Wnioski do pobrania:

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

Wjazd samochodów na ulice na których obowiązuje ograniczenie tonażu znakami B-5, B-18

Wnioski o wydanie zezwolenia na wjazd samochodów na ulice, na których obowiązuje ograniczenie tonażu znakami B-5, B-18 należy składać w Biurze Obsługi Klienta ZDZiT na ul. Knosały 3/5b lub w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym przejazdem.

Wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu lub wjazd samochodów - znak B-5,B-18