Biuletyn Informacji Publicznej ZDZiT

projekty organizacji ruchu

Z dniem 1 kwietnia 2019r. zatwierdzaniem projektów stałej/czasowej organizacji ruchu dla dróg publicznych zajmuje się Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Olsztyna (ul. Wyzwolenia 30, tel. 89 527-31-11 w. 520).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie projekty te opiniuje.

Aby otrzymać opinię ZDZiT, należy złożyć:

Projekty stałej/czasowej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych zatwierdza Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Aby otrzymać zatwierdzenie takiego projektu, należy złożyć: