odszkodowania

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 95

Czasem zdarza się, że nie zdążymy naprawić jezdni, chodnika czy schodów. Jeśli doznałeś szkody i uważasz że wynika to z naszego niedbalstwa możesz zwrócić się o odszkodowanie.

Wnioski o odszkodowania za szkody poniesione przez użytkowników dróg administrowanych przez ZDZiT przyjmujemy w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Knosały 3/5B.

Wnioski do pobrania:

Wypełniony formularz  prosimy o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (max. 25MB) lub złożenie w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Knosały 3/5B (pok. 3, parter)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ZBIERANYCH NA POTRZEBY LIKWIDACJI SZKODY

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, NIP: 739-385-11-86, REGON: 281358034 .
 2. Wykorzystanie danych, a w szczególności takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL (w przypadku szkody osobowej lub szkody komunikacyjnej), numer prawa jazdy (w przypadku szkody komunikacyjnej), numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku szkody komunikacyjnej), adres e-mail oraz czas i miejsce zdarzenia powodującego szkodę, może nastąpić w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
 3. Wykorzystanie danych szczególnej kategorii, a w szczególności opisu doznanych obrażeń (w przypadku szkody osobowej), może nastąpić w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. f RODO – „ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń”).
 4. Państwa dane będą udostępnione NORD Partner Sp. z o.o. jako brokerowi ubezpieczeniowemu w związku z udzielonym brokerowi pełnomocnictwem.
 5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom danych, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi umowy lub likwidacji szkody. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 6. Dane niezbędne do wykonania powyższych czynności będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas trwania umowy ubezpieczenia,
  • czas wykonania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz kopia danych),
  • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZDZiT możliwy jest pod numerem tel. 895443169 lub adresem e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..