komisja ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 04

UWAGA! OD 23.01.2019 R. w związku z Zarządzeniem nr 22 Prezydenta Olsztyna – Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powołana przez Prezydenta Olsztyna i działająca przy Dyrektorze Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu przekształca się w Komisję ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu.

 

KOMISJA DS. OPINIOWANIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Celem działania Komisji do spraw opiniowania zmian w organizacji ruchu jest rozpatrywanie wniosków i inicjatyw w sprawie zmiany organizacji ruchu. Przedmiotem prac Komisji do spraw opiniowania zmian w organizacji ruchu może być także zaopiniowanie przedstawionego projektu organizacji ruchu. Prace Komisji do spraw opiniowania zmian w organizacji ruchu nie zastępują wydania przez zarządcę drogi lub Policję – w przepisanej prawem formie – opinii do projektu organizacji ruchu.

Posiedzenia Komisji do spraw opiniowania zmian w organizacji ruchu odbywają się cyklicznie, we wtorki w godz. 09:00-11:00 przy ulicy Szrajbera 9/10 w Olsztynie w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

DO POBRANIA:

 1. Zarządzenie Nr 22 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zarządzania ruchem na drogach na terenie miasta Olsztyna określających działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania i wprowadzania projektów organizacji ruchu ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Wniosek o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu (stałej/zmiennej/czasowej), skierowany do zarządcy drogi (Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie).
 3. Wniosek o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu (stałej/zmiennej/czasowej), skierowany do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
 4. Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu (stałej/zmiennej/czasowej) na drodze publicznej, skierowany do Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu.
 5. Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu (stałej/zmiennej/czasowej) na drodze wewnętrznej, skierowany do zarządcy drogi (Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie).
 6. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu.

OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Podstawa prawna

Forma załatwienia sprawy

Opinia w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu (stałej/zmiennej/czasowej), skierowany do zarządcy drogi (Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie). (pobierz)
 2. Co najmniej dwa egzemplarze organizacji ruchu zawierające:
  a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
  -istniejące znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  -projektowane znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  -szerokość zajęcia pasa drogowego
  -szerokość jaka pozostaje dla użytkowników drogi (pieszych i pojazdów)
  program tymczasowej sygnalizacji świetlnej (jeśli zmiana dotyczy także sygnalizacji)
  c) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  f) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  g) nazwisko i podpis projektanta (osoby projektującej).

Wysokość opłat

Nie są wymagane żadne opłaty.

Komórka odpowiedzialna

Wydział Inżynierii Ruchu ZDZiT.

Ponadto projekty organizacji ruchu opiniowane są także przez Komisję ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Sposób odebrania dokumentów

 1. Odbiór osobisty w Wydziale Inżynierii Ruchu (ul. Szrajbera 9/10, pok. 201) lub przez osobę upoważnioną.
 2. Przesłanie pocztą na adres wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje

Jednostka wprowadzająca zatwierdzoną organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem (tj. Biuro Inżyniera Ruchu), zarząd drogi (tj. ZDZiT) oraz właściwego komendanta Policji (tj. Miejska Komenda Policji w Olsztynie) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.*

*Umieszczanie znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze bez dokonania ww. zawiadomienia jest nieuprawnionym działaniem samowolnym, wypełniającym znamiona czynu zabronionego określonego w art. 84 i art. 85 § 1 Kodeksu Wykroczeń.