Budowa ul Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z uI Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna