Przebudowa Al. Wojska Polskiego w Olsztynie od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków