Przebudowa ulic wchodzących w skład projektu budowy trakcji tramwajowych