Budowa połączenia drogowego - przedłużenia ul.Wilczyńskiego do ul. Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego